Schatten uit ons museum – 41 – Gildezilver?

De winter is voor ons vaak een tijd om sommige zaken van de permanente tentoonstelling eens onder de loep te nemen. Zo ook nu, en we vinden dan weer voorwerpen die nog niet tentoongesteld zijn geweest. Het voorwerp van deze maand brengt echter een klein probleem met zich mee want er is niet veel over bekend. Het is hoogstwaarschijnlijk een gildeschildje met kroon dat lang geleden in onze collectie terecht gekomen is. In de oorspronkelijke catalogus van Jan Hoogendoorn staat niet meer dan: 375: gildeschildje.
41-foto-gildezilver

Het ‘gildeschildje’ vermeldt de volgende tekst:

Oprichters:
Santegoets, H. Hoogendoorn, A. Spapens, H. Hoskens, H. v.d. Lisdonk, J. Smits, A. de Vries, A. van Dal, J. Eizermans en het jaartal 1906.

Er onder bevindt zich een ronddraaiende kruisboog en het vermoeden is dan ook dat het iets met het gilde St. Joris te maken zou hebben. In de canon van het gilde komt het jaar 1906 niet voor.

Wie kan enige duidelijkheid verschaffen over dit schildje dat alleen al door het erop voorkomen van Goirlese namen behouden dient te worden en waarvan het verhaal duidelijk moet worden.

Als iemand iets weet dat met dit schildje te maken heeft hopen wij dat hij of zij dat aan ons wil meedelen, bijv. via email aan conservator@heemkundekring-goirle.nl.

Bij voorbaat dank voor het meedenken, namens de kring: Gerrit van Heeswijk.