Schatten uit ons museum – 44 – Luchtbescherming

Bij luchtbescherming denken we meteen aan oorlog en in januari 1940 was dat niet anders. De Tweede Wereldoorlog was al vanaf september 1939 aan de gang, maar veel had men er nog niet van gemerkt in ons dorp.

De brandweer oefende al geruime tijd voor noodgevallen, evenals de EHBO-vereniging. Op 12 januari 1940 verscheen in de Nieuwe Tilburgse Courant echter een bericht dat op 17 januari in de Harmoniezaal een oprichtingsvergadering gehouden zou worden waarbij men lid kon worden van deze luchtbeschermingsdienst. “Vooral gezinshoofden worden verzocht dien avond vrij te houden en zich tijdens deze vergadering als lid aan te melden. Personen beneden 21 jaar worden niet toegelaten. In een volgend artikel zullen wij de gevaren behandelen van een luchtaanval”, zo was in het artikel in deze NTC te lezen.

44_foto_luchtbeschermingDeze dienst heeft veel goeds gedaan in die jaren en was verdeeld over zgn. blokken, een stukje van de gemeente waar de leden de zorg over hadden. Was men blokhoofd, dan kreeg men de beschikking over een metalen armband met de tekst “Blokploeg LB” of een stoffenband met de tekst “Luchtbeschermingsdienst Goirle”.

Beide attributen zijn al jaren een onderdeel van onze verzameling, en hoe wij weten dat die vergadering juist op die dag was? Een dorpsgenote vond een oude krant van die week en bood deze bij ons aan.

Volgende keer vertellen we hier iets over portretten van (over)grootouders en het belang van het bewaren van deze portretten.

U weet: Hebt U ook iets dat toch de moeite van het bewaren waard is, kom dan bij ons langs op donderdag- of zaterdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur en we bekijken het samen. Of meldt het via conservator@heemkundekring-goirle.nl.

Namens de kring bedankt voor het lezen en bewaren:

Gerrit van Heeswijk