Schatten uit ons museum – 49 – Karschop en Heemschuur

 

Bij nieuwbouw wordt niet meteen aan een museum gedacht maar toch is dat wat er de afgelopen tijd gebeurd is aan de Nieuwe Rielseweg. Bij ons heemerf is het dak van de grote schuur geheel vernieuwd en naast de kruidentuin is een nieuwe karschuur (in het dialect vaak karschop genoemd) gebouwd.

Het 49_foto_karschopkarschop is vanaf het voorjaar van 2015 door onze werkploeg o.l.v. Martin Backx en Peter van Diessen gebouwd in samenwerking met diverse mensen van het heem die hand en spandiensten verleenden. Beide bouwwerken ontstonden als gevolg van de renovatie van het Molenpark dat door de gemeente geïnitieerd was. Om vanaf het heemerf een opener zicht op de molen te krijgen werd op verzoek van de gemeente een nieuw karschop gebouwd (waarvoor de ruimte van het erf wat verbreed werd) en werd dus ook een oud karschop afgebroken. Dit karschop, wat ook door leden van het heem gebouwd was, heeft vanaf ca 1990 dienst gedaan op het erf. Op de foto van de nieuwbouw ziet U enkele mensen aan het werk bij het leggen van de pannen. Oud-Hollandse pannen die ook weer door medewerking van anderen verkregen werden en die na afbraak van het oude karschop over waren.

De werkzaamheden aan de grote schuur werden in samenspraak met de gemeente  uitgevoerd door rietdekkersbedrijf de Laat uit Diessen. Opvallend puntje van dit werk was dat het dak dat nu verwijderd werd in 1973 gelegd werd door de grootvader van de huidige rietdekker. In ca 6 weken tijd werd het oude dak verwijderd en een nieuw gelegd. Dankzij deze investering is het klimaat in de schuur nu sterk 49_foto_rietdekkenverbeterd waardoor de gebruiksmogelijkheden verbreed zijn. Beide gebouwen vormen een sieraad op het erf dat vooral door bezoekers van buiten Goirle erg mooi en sfeervol gevonden wordt. Goirlenaren weten het erf natuurlijk blindelings te vinden en vooral de laatste tijd zien we veel binnenlopers die het terrasje bij de molen bezoeken en hun ogen uitkijken. Het is vaak verwonderlijk te horen dat men zegt het erf niet te kennen en niet te weten dat het er zo mooi uitziet. Van bezoekers van buiten Goirle krijgen we allerlei complimenten over de uitstalling en uitstraling van het geheel en we hopen dat vele Goirlenaren deze nieuwbouw eens in ogenschouw komen nemen.

Wilt U meer weten of meedoen aan activiteiten op en rond het heemerf, kom dan op zaterdagochtend eens binnenlopen en praat met ons mee over het instand houden van het geheel. Bedankt voor het lezen en misschien tot ziens.

Namens de heemkundekring:

Gerrit van Heeswijk