Wie weet het nog? 11-maart-2015

De foto van de vorige keer 132-077, de eerste klas van de Tarcisiusschool van het schooljaar 1942-1943, heeft maar enkele namen opgeleverd. Dhr. Piet de Jong heeft ons de volgende namen doorgegeven: 1= Gerard van de Meijs; 2= Christje Gommers;

3= onbekend; 4= Frater Wilbrand; 5= Piet de Jong; 6= Ad van Loon; 7= Berry van Beneden; 8= van Boxtel; 9= Piet of Henk Dielis; 10 t/m 18 onbekend; 19= Ad Robben; 20= Seeters.

132-077Klas 1

132-077aKlas 1