Nieuws

Verzameling nieuws categorieen voor de Heemkundige kring en hun museum

Heemerf De Schutsboom weer open voor publiek

Bezoekers

Bezoek aan het museum is weer mogelijk, wel met de beperking die voor zogenaamde doorstroomlocaties geldt zoals musea, monumenten en bibliotheken. Hier mag er 1 bezoeker per 5m2 op 1,5 meter aanwezig zijn. Met coronatoegangsbewijzen zoals een vaccinatie- of testbewijs kan 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten. Onder deze voorwaarde zijn rondleidingen voor groepen dus weer mogelijk.
Voor meer informatie zie maatregelen culturele instellingen.

Vrijwilligers

De vrijwilligers kunnen hun werkzaamheden:
– onderhoudswerkzaamheden aan tuin, heemerf en gebouwen,
– werkzaamheden op het archief en in het museum en
– schoonmaakwerkzaamheden,
met in achtneming van de 1,5m zonder verdere beperkingen uitvoeren. Indien men is gevaccineerd is ook de anderhalve meter geen verplichting meer.

Het sociale moment van samen koffiedrinken in de grote schuur kan weer doorgang vinden.

Nieuwsbrief nr 15, Reuzengilde Goirle en Riel

ReuzenNieuwsbrief 15

Klik op bovenstaande link om de laatste nieuwsbrief van het Reuzengilde Goirle en Riel te openen.

 

Koerier Nr 89, juni 2021, Brabants Heem

Heemkundekring Goirle,

Hierbij de link naar de pdf-versie van de 89e editie van De Koerier, het kwartaalblad van stichting Brabants heem.

De volgende editie van De Koerier verschijnt in september 2021, de sluitingstermijn voor inzending van kopij is maandag 23 augustus 2021. Bijdragen voor die uitgave zijn welkom!

Met vriendelijke groet,

Tjeu van Ras

(eind)redacteur De Koerier

Nieuwsbrief nr 11, Stichting Erfgoed Goirle, april 2021

Heemberichten nr 11, april 2021

Eerdere nieuwsbrieven:

Heemberichten nr 10, december 2020

Heemberichten nr 9, augustus 2020

Heemberichten nr 8, april 2020

Heemberichten nr 7, december 2019

Heemberichten nr 6, augustus 2019

Heemberichten nr 5, april 2019

 Heemberichten nr 4, december 2018

Heemberichten nr 3,  augustus 2018

 Heemberichten nr 2, april 2018

 Heemberichten nr 1, december 2017

Nieuwsbrief Brabants Heem, december 2020

Hierbij de link naar de pdf-versie van de nieuwsbrief van 1 december 2020 van Brabants Heem.

Tips of bijdragen voor deze nieuwsbrief? 

Stuur een email naar: tjeuvanras@brabantsheem.nl

Heemerf de Schutsboom gesloten voor publiek, voorlopig tot 2 maart.

Het kabinet heeft op 2 februari besloten de lockdown voort te zetten tot en met 2 maart. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. Daarom zijn theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties, tot en met dinsdag 2 maart gesloten voor publiek.
(zie maatregelen culturele instellingen)

Vrijwilligers

Het bestuur heeft naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen besloten ‘t Heem alleen nog open te stellen voor het verrichten van noodzakelijke activiteiten door vrijwilligers. Het gaat dan om:
– onderhoudswerkzaamheden aan tuin, heemerf en gebouwen,
– werkzaamheden op het archief en in het museum en
– schoonmaakwerkzaamheden.

De vrijwilligers moeten er rekening mee houden dat een groep binnen en buiten maximaal uit 4 personen (van verschillende huishoudens) bestaat en dat het dragen van een mondkapje verplicht is (geldt voor publieke binnenruimtes en in het OV).

Het sociale moment van samen koffiedrinken in de grote schuur kan helaas geen doorgang meer vinden.

We willen nogmaals benadrukken:

!! Hebt u klachten, blijf dan thuis !!

Video “Lessen uit het Pestkerkhof”

Ik heb voor de LOG nog een tweede filmpje gemaakt: Lessen uit het Pestkerkhof. Het staat nu op internet
Via deze link kunt u het bekijken

Werkt de link niet type in de zoekfunctie Google in:  Lessen uit het pestkerkhof jan van eijck en hij komt voorbij!

Sommige vrienden hadden wat moeite met het vinden van het filmpje, maar dit moet volgens mij lukken.’

Prettige Pasen!

Jan van Eijck

Nieuwsbrief Brabants Heem 25 maart 2020

Mededelingen Brabants Heem in verband met maatregelen ter bestrijding van het corona-virus, 25 maart 2020

Nieuwsbrief Brabants Heem

De Koerier nr 83, december 2019

Heemkundekring Goirle,

Hierbij de link naar de pdf-versie van De Koerier 83, december 2019,  het kwartaalblad van de stichting Brabants Heem.

De volgende uitgave van De Koerier verschijnt in maart 2020. Kopij voor deze editie kunt u insturen tot maandag 24 februari 2020.

U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief van Brabants Heem door uw e-mailadres door te geven aan: tjeuvanras@brabantsheem.nl

Met vriendelijke groet,

Tjeu van Ras,
(eind)redacteur De Koerier
tjeuvanras@brabantsheem.nl

 

 

 

Onthulling beeld Ballenfrutter, zo 26 mei

Op zondag 26 mei om 13.00 uur wordt het beeld van de Ballenfrutter onthuld. Het beeld is gemaakt door Jeanne van de Midde en is tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeentebestuur, de Stichting Karnaval Ballenfruttersgat en de commissie kunst en cultuur. Het beeld wordt geplaatst bij de hoofdingang van het cultureel centrum Jan van Besouw.

Voor de volledige tekst van de aankondiging klik hier.